Vi är en konsultbyrå med stark vilja och ambition. Vi jobbar med ekonomi och organisation. Med ekonomi jobbar vi med redovisning och löner. Med organisation jobbar vi med organisationsutveckling, Affärsutveckling, ledarskap, rådgivning, teambildning i företag och administrativa tjänster. Kunniga i hantering av verksamheter och efterlevnad av regler. Vår målsättning är att vara kundfokuserat och lyhörd byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det stora företaget.